Tarjouskampanja asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastuksesta

Isännöintialalta on uutisoitu viime päivä tapahtumia, jotka antavat aihetta pohdintaan taloyhtiöissä. Haluamme tarjota tilintarkastuksen osalta taloyhtiöllenne tilaisuuden, jota on nyt järkevä käyttää taloudellisten sekä mahdollisten, rotaatio- eli vaihtuvuusperiaatteen mukanaan tuomien etujen vuoksi. Edellä mainittu periaate on asunto-osakeyhtiöissäkin tarpeellinen, mutta jää usein huomioimatta.

Tarjoamme taloyhtiönne tilintarkastuksen olennaisesti nykyistä edullisempaan hintaan. Alennus voi olla jopa 15-20 % nykyisestä hinnasta. Tarjous on voimassa uusille asiakkaille 1.1.-30.6.2021 saakka.

Tilintarkastuksen alentunut kustannus puoltaa tilintarkastuksen toteuttamista verrattuna vaihtoehtoiseen toiminnantarkastukseen.

Tarjouksen pyytäminen edellyttää vain yhteydenottoanne ja seuraavien tietojen toimittamista

  • kopio taloyhtiönne viimeksi vahvistetusta tilinpäätöksestä
  • kopio edellä mainitun tilinpäätöksen tilintarkastuskertomuksesta
  • tilintarkastuskustannus em. tilinpäätöksessä (näkyy yleensä tilikohtaisessa tuloslaskelmassa).

Kyseiset tiedot on yleensä toimitettu osakkeenomistajille viime keväänä yhtiökokousmateriaalin mukana. Tutustuttuamme tietoihin teemme tarjouksen 1-2 päivän sisällä antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Olemme 2012 perustettu paikallinen taloushallinnon palveluita tarjoava yritys, joka tarjoaa tilintarkastuksen lisäksi, tilitoimisto- ja kehittämispalveluita. Yrityksessämme toimii neljä henkilöä. Olemme panostaneet yrityksemme omaan kehittämiseen.  Olemme tehostaneet palveluprosesseja ja tarkentaneet tulostavoitteitamme, mikä mahdollistaa kampanjoinnin kilpailulla kentällä.

Tilintarkastuspalveluista vastaavalla Antero Hyvärisellä on sekä yksityisen, että julkisen sektorin tilintarkastajan auktorisoinnit (HT ja JHT) sekä pitkä (yli 30 v) ja monipuolinen kokemus eri yhteisöjen mm. asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastuksesta. Toimimme vastuullisesti, yhteistyökykyisesti, rakentavasti sekä tarvittaessa opastamme ja neuvomme.

Käyttäkää kampanja ja sen edellä esitetyt edut hyväksenne. Pyytäkää tarjous tulevaa yhtiökokoustanne varten. Ota yhteyttä!


Yhteistyöterveisin

Tilintarkastus Hyvärinen Oy

 Antero Hyvärinen HT, JHT